Porodična medicina

 • Tim 1 Tim 1

  Salkić dr Mehmed, spec.porodične medicine
  Hasanbegović Nađija, medicinska sestra

  Adresa: Alije Dostovića br.5 75 290 Banovići BiH Tim je smješten u Centralnoj ustanovi na prvom spratu.
  Radno vrijeme: od 07:00 – 15:30
  Pauza: od 10:00 – 10:30
  Kontakt tel. (387) 35 283 125
  E-mail: tim1dzbanovici@gmail.com

  Pacijenti pregled kod ljekara mogu zakazati prilikom posjete ili putem telefona.

 • Tim 2 Tim 2

  Hadžić dr Maida
  Husić Vedrana, med.sestra

  Adresa: Alije Dostovića br.5 75 290 Banovići, BiH Tim je smješten u Centralnoj ustanovi na prvom spratu.
  Radno vrijeme: od 07:00 – 15:30
  Pauza: od 10:00 – 10:30
  Kontakt tel. (387) 35 283 141
  E-mail:tim2dzbanovici@gmail.com


  Pacijenti pregled kod ljekara mogu zakazati prilikom posjete ili putem telefona.

 • Tim 3 Tim 3

  Šiljić Sagdati dr Redžiba, spec.porodične med.
  Čergić Rukija, med.sestra

  Adresa: Alije Dostovića br.5 75 290 Banovići, BiH Tim je smješten u Centralnoj ustanovi na prvom spratu. Radno vrijeme: od 07:00 – 15:30
  Pauza: od 10:00 – 10:30
  Kontakt tel.(387) 35 283 149
  E-mail: tim3dzbanovici@gmail.com

  Pacijenti pregled kod ljekara mogu zakazati prilikom posjete ili putem telefona.

 • Tim 4 Tim 4

  Alić dr Elmela, spec.porodične med. i Šehić Fadila, med.sestra

  Adresa:Alije Dostovića br.5 75 290 Banovići, BiH Tim je smješten u Centralnoj ustanovi na prvom spratu.
  Radno vrijeme: od 07:00 – 15:30
  Pauza: od 10:00 – 10:30
  Kontakt tel. (387) 35 283 116
  E-mail: tim4dzbanovici@gmail.com

  Pacijenti pregled kod ljekara mogu zakazati prilikom posjete ili putem telefona.

 • Tim 5 Tim 5

  Kasumović dr Amela
  Sarić Besima, med.sestra

  Adresa: Alije Dostovića br.5 75 290 Banovići, BiH Tim je smješten u Centralnoj ustanovi na prvom spratu.
  Radno vrijeme: od 07:00 – 15:30
  Pauza: od 10:00 – 10:30
  Kontakt tel. (387) 283 144
  E-mail: tim5dzbanovici@gmail.com

  Pacijenti pregled kod ljekara mogu zakazati prilikom posjete ili putem telefona.

 • Tim 6 Tim 6

  Žunić dr Eldina
  Žerić Azra, med.sestra

  Adresa:Alije Dostovića br.5 75 290 Banovići, BiH Tim je smješten u Centralnoj ustanovi na prvom spratu.
  Radno vrijeme: od 07:00 – 15:30
  Pauza: od 10:00 – 10:30
  Kontakt tel. (387) 35 283 147
  E-mail: tim6dzbanovici@gmail.com

  Pacijenti pregled kod ljekara mogu zakazati prilikom posjete ili putem telefona.

 • Tim 7 Tim 7

  Habibović dr Ibro
  Demirović Elvira, medicinska sestra Husić Rahima, laborant

  Adresa: Banovići Selo 75 290 Banovići
  Radno vrijeme: od 07:00 – 15:00
  Pauza: od 10:30 – 11:00
  Kontakt tel. (387) 35 885 600 (info pult)
  E-mail: tim7dzbanovici@gmail.com

  Pacijenti pregled kod ljekara mogu zakazati i putem telefona.

 • Tim 8 Tim 8 (tim radi na dvije lokacije)

  Sakić dr Zerina
  Mekić Damira, medicinska sestra

  Adresa: Tulovići 75 290 Banovići
  Radno vrijeme: od 07:30 - 09:30
  Pauza: od 09:30 - 10:00
  Kontakt tel. (387) 35 890 799 (info pult)
  Adresa: Treštenica 75 290 Banovići
  Radno vrijeme: 10:30 – 15:00
  Pauza:
  Kontakt tel. (387) 35 890 600
  E-mail: tim8dzbanovici@gmail.com

  Pacijenti pregled kod ljekara mogu zakazati i putem telefona.