Odjeljenja

  1. Higijensko – epidemiološka služba
  2. Služba za radiološku dijagnostiku
  3. Služba za laboratorijska dijagnostiku
  4. Služba za ZZ usta i zuba djece i odraslih
  5. Služba za ZZ reproduktivnu žena
  6. Služba Hitne medicinske pomoći
  7. Služba za ZZ specifičnih i nespecifičnih plućnih bolesti
  8. CMZ
  9. Služba za spec.ZZ radnika kao dio medicine rada u DZ i PD (Jama i Čubrić)
  10. Služba  za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju