Odjeljenja

Dom zdravlja Banovići ima 11 timova porodične medicine 12. tim je u pripremi.
8 timova  locirano je u centralnoj ustanovi na prvom spratu (timovi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 i tim 12 koji je otvoren za novoregistrirane pacijente ). Ostali timovi su locirani u područnim ambulantama: Tim 7 Banovići Selo, Tim 8 smješten na dvije lokacije amb. Tulovići i amb. Treštenica, Tim 9 smješten na tri lokacije: amb.Pribitkovići, amb. Seona i amb.Aljkovići i Tim 10 koji je takođe smješten na dvije lokacije amb. Oskova i amb. Brezovača. (urediti mapu za lokacije)

Rukovodilac  službe: Šiljić Sagdati dr Redžiba, specijalista porodične/obiteljske medicine.

Kadrovska struktura Službe: