Konsultativno specijalističke službe

Služba interne medicine

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 875 525 lokal 112
Radno vrijeme: od 07:00 do 15:00
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Cacanović dr Goran, spec.interne medicine  i  Svetlana Dramalija, med.sestra

 

ORL

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 875 525 lokal 113
Radno vrijeme: Ponedeljak , srijeda i petak od 07:00 do 15:00
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Prim.Demirović dr Alija, spec.otorinolaringolog i Dostović Zineta, dipl.med.sestra

 

Služba za zdravstvenu zaštitu djece od 0-6 godina

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 875 525 lokal 118
Radno vrijeme: od 07:00 do 15:00
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima:  Prim.Hodžić dr Vahida, spec.pedijatar i Halilčević Žana, med.sestra

 


Služba za UZ dijagnostiku